wykonanie zapytania nie powiodło się ( SELECT * FROM `m_produkty` WHERE `show_main` = '1' AND `show` = '1' ORDER BY `kolej` asc )