Znalezienie eksperta/ specjalisty dla rozwiązania danego problemu

Usługa polega na dostarczeniu eksperta/ zespołu ekspertów o kwalifikacjach umożliwiających rozwiązanie problemu (natury naukowej/ inżynierskiej/ technologicznej) zgłoszonego przez przedsiębiorcę. W zależności od istoty problemu i potrzebnego zakresu wsparcia dostarczamy ekspertów o doświadczeniu i wiedzy odpowiadającej branży i dziedzinie naukowej/ technicznej.

 

Usługa kierowana jest do każdego podmiotu, który potrzebuje specjalistycznego, eksperckiego wsparcia. Zakres usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od istoty problemu i zapotrzebowania Zamawiającego.

 

Przykładowe zastosowanie:

  • Uzyskanie niezależnej opinii/ ekspertyzy wskazującej jakie działania należy  podjąć w celu rozwiązania istniejącego problemu/ rozwinięcia realizowanego projektu
  • Współpraca z wykwalifikowanym Ekspertem przy wdrożeniu posiadanego lub opracowania nowego, innowacyjnego rozwiązania
  • Wykorzystanie wiedzy eksperckiej w celu udoskonalenia i zoptymalizowania procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań/ technologii, co zapewni wzrost jego konkurencyjności