Badanie stanu techniki w danej dziedzinie

Badanie stanu techniki - to badanie obecnego stanu wiedzy istniejących w danej dziedzinie rozwiązań/ technologii/ wynalazków, na podstawie danych m.in. z literatury patentowej oraz szerokiej analizy publikacji książkowych, artykułów w czasopismach fachowych, prospektach oraz katalogach firmowych i asortymentowych, dowodach stosowania i wystawienia na wystawie jak również publikacjach internetowych. Zakres oraz szczegółowość badania ustalany jest indywidualnie w  zależności od celu jego wykonania i obszaru terytorialnego. Wyniki badania wykorzystywane są m.in.: w celu sprawdzenia: zdolności patentowej danego rozwiązania (badanie kryterium nowości wynalazku i jego poziomu wynalazczego), „czystości patentowej”, istniejących technologii konkurencyjnych, zasadności decyzji uruchomienia długotrwałych i kosztownych prac badawczo-rozwojowych, dostępności na rynku technologii, które po wdrożeniu, pozwolą na rozwój działalności. Badanie to ujawnia również obszary danej dziedziny nauki, w których już prowadzone są intensywne prace ale też pozwala zidentyfikować nisze pozostające wciąż do zagospodarowania.

 

Przykładowe zastosowanie:

  • Ocena zdolności i czystości patentowej dla danego rozwiązania
  • Ocena zasadności rozpoczęcia wszelakich prac mających na celu wypracowanie nowej technologii (zapobieganie ponoszenia niepotrzebnych kosztów, naruszenia czyichś praw, wdrożenia rozwiązania o wątpliwym poziomie nowości lub wytworzenia technologii nie posiadającej zdolności patentowej)
  • Uzyskanie informacji dotyczących m.in.: kierunków rozwojowych w danej dziedzinie, na jakim obszarze chronione są dane rozwiązania, najbardziej nowoczesnych rozwiązań z uwzględnieniem zakresu ich ochrony patentowej; jaka jest strategia patentowa konkurenta, itp.
  • Regularne badania najnowszego stanu techniki światowej w danej dziedzinie, powiązane z informacjami o rynku i konkurentach, pozwoli na prowadzenie konstruktywnej polityki patentowej czy ochrony innowacji  w przemyśle lub zapleczu naukowo-badawczym