Bezpieczeństwo pomysłu

BT Progress dba o bezpieczeństwo Pomysłodawców rejestrujących u nas swoje pomysły. Nasze zabezpieczenia spełniają standardy otrzymywania i dochowywania poufności, a także bezpieczeństwa informacji.


BT Progress nie wykorzystuje pomysłów bez porozumienia z ich autorami. Wszystkie materiały, informacje i inne dane będą przetwarzane oraz archiwizowane, bądź niszczone – zgodnie z zachowaniem zasad poufności.

BT Progress nie udostępnia osobom trzecim informacji powierzonych przez Pomysłodawców z wyjątkiem konieczności udostępniania tych informacji osobom lub instytucjom, które biorą udział w realizacji projektu, o czym informujemy Pomysłodawców.