Broker technologii

Usługi brokerskie polegają na dostarczeniu projektów technologicznych czy innych, innowacyjnych rozwiązań naukowych podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem. Wszelkie ustalenia warunków współpracy i kryteria poszukiwań ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wynikiem naszych działań jest dokonanie transakcji handlowej między projektodawcą/ dysponentem praw do technologii a Zamawiającym.

 

Zakres usługi:

  • Analizujemy zgłoszone przez dany podmiot zapotrzebowanie oraz kryteria, jakie muszą być spełnione, aby rozwiązania technologiczne satysfakcjonowały Zamawiającego
  • Poszukujemy w trybie ciągłym dostępne na rynku innowacyjne rozwiązania technologiczne (w tym również na rynku globalnym) oraz sprawdzamy możliwości ichwdrożenia oraz zastosowania w konkretnych warunkach przedsiębiorstwa
  • Dostarczamy rozwiązania odpowiadające na potrzeby Zamawiającego

 

Wszystkich zainteresowanych nastawionych m.in.: na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, rozwój i obniżenie kosztów działalności oraz optymalizację procesów produkcji, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, zapraszamy do kontaktu.