Dokumentacja inwestycyjna

Czym jest Dokumentacja Inwestycyjna?

 

Dokumentacja inwestycyjna stanowi kompletną dokumentację projektu poszukującego kapitału na start i rozwój. Wersja podstawowa usługi zawiera teaser inwestycyjny, prezentację menadżerską i model finansowy. Wersja rozszerzona stanowi wersję podstawową poszerzoną o dokumenty: umowa o poufności, biznesplan, specyfikacja techniczna, plan kliniczny. Przygotowana dokumentacja pozwala na profesjonalne zaprezentowanie projektu podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami, w czasie których dokonują wstępnej oceny pomysłu jak również podejmują decyzję, co do dalszej współpracy.

 

Oferowany zakres podstawowej wersji usługi:

 • Teaser inwestycyjny – Syntetyczny opis projektu prezentujący kluczowe informacje o technologii, produkcie, rynku, konkurencji i stanie zaawansowania prac nad projektem. Prezentacja, wykorzystująca umiejętnie wyselekcjonowane w teaserze informacje o projekcie, pozwoli na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia na potencjalnym inwestorze.
 • Prezentacja menadżerska – Prezentacja przedstawiana podczas pierwszego spotkania zespołu z potencjalnym inwestorem poruszająca tematy takie jak: opis zidentyfikowanego problemu rynkowego oraz technologię, produkt lub usługę rozwiązującą dany problem rynkowy, przewagi nad konkurencją, sposób dotarcia do klientów, oczekiwane wyniki finansowe oraz opis zespołu odpowiedzialnego za nadzór i realizację projektu.
 • Model finansowy – Podsumowanie całego projektu pod kątem atrakcyjności finansowej. Prognozy finansowe muszą z jednej strony przekonać potencjalnego inwestora, że współpraca z zespołem się opłaci, a z drugiej strony dane prezentowane w modelu muszą być wiarygodne dla partnerów biznesowych.

 

Oferowany zakres rozszerzonej wersji usługi:

 • Wersja podstawowa usługi (Teaser inwestycyjny, Prezentacja menadżerska, Model finansowy)
 • Umowa o poufności – Umowa zmniejszająca ryzyko nieuprawnionego wykorzystania know-how projektu.
 • Biznesplan - Szczegółowy opis przedsięwzięcia w formie biznesplanu uwzględniającego i opisującego:
  - Sposób tworzenia wartości dodanej dla klientów,
  - Identyfikację i opis najważniejszych procesów prowadzących do stworzenia wartościowego dla klientów produktu lub usługi,
  - Strukturę organizacyjną spółki,
  - Harmonogram rozpoczęcia działalności,
  - Możliwość uzyskania udziału w rynku i sposób konkurowania z „rywalami”.
 • Specyfikacja techniczna – Dokumentacja będąca szczegółowym opisem technologii i sposobu jej działania celem stworzenia prototypu lub pierwszego produktu.
 • Plan kliniczny (w przypadku projektów medycznych) – Plan cyklu życia produktu medycznego zawierający biznes plan. Obejmuje wszystkie aspekty wprowadzenia produktu na rynek, w tym w szczególności: opis problemu, który rozwiązuje produkt medyczny, charakterystykę produktu, strategię regulacyjną, rozwoju klinicznego i komercjalizacji, a także oszacowanie wielkości rynku zbytu. Jest dokumentem o strategicznym znaczeniu dla rozwoju projektu.

 

Metodologia:

 • Dokumentacja tworzona jest przy użyciu programów MS Office
 • Prognozowanie sprzedaży przebiega w oparciu o ustalony z Klientem model przychodowy oraz przy użyciu dwóch podejść: top-down i bottom-up
 • Koszty ujmowane są w wariancie porównawczym

 

Przykładowe zastosowanie:

 • Rozmowy z potencjalnymi inwestorami m.in. funduszami Seed/ Venture Capital oraz z Aniołami Biznesu w celu pozyskania finansowania
 • Pozyskiwanie dotacji ze środków unijnych
 • Rozwijanie firmy w oparciu o szczegółowy opis wszystkich aspektów działalności oraz plan dalszych działań

 

Korzyści z zakupu usługi:

 • Ekspercka prezentacja pomysłu na biznes, atrakcyjna z punktu widzenia przyszłych, potencjalnych partnerów biznesowych
 • Ocena potencjału danego przedsięwzięcia przed ponoszeniem nakładów inwestycyjnych
 • Rozpoczęcie działalności w oparciu o profesjonalny i kompletny biznesplan oraz specyfikację techniczną/ plan kliniczny