Opracowanie ścieżek komercjalizacji

Komercjalizacja wiedzy to całokształt działań związanych z transferem wiedzy do praktyki gospodarczej, często jest to kosztowny i pracochłonny proces.

 

Wychodząc na przeciw potrzebom przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz jednostek otoczenia biznesu BT Progress opracowuje możliwe ścieżki komercjalizacji technologii oraz rekomenduje najbardziej optymalny/opłacalny wariant wprowadzenia technologii na rynek (poprzez sprzedaż praw, udzielenie licencji, spółkę odpryskową) biorąc pod uwagę m.in.:

  • Uwarunkowania rynkowe dla poszczególnych zastosowań technologii oraz określenie konkurencyjności i zainteresowania rynku
  • Uwarunkowania finansowe i formalno-prawne
  • Wskazane bariery i wymagania dla komercjalizacji oraz ryzyka technologiczne
  • Alternatywne rozwiązania i technologie

BT Progress przeprowadza analizę potencjału komercjalizacji technologii, rekomenduje wybór optymalnej ścieżki komercjalizacji, ukazując tym samym możliwości i/lub bariery wprowadzenia technologii na rynek oraz kierunki rozwoju innowacyjnego projektu.