Poszukiwanie partnerów naukowych do wspólnego przedsięwzięcia

Istotą usługi jest stworzenie dla danego podmiotu nowych możliwości do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez zapewnienie kompletnego zespołu oraz wskazanie ośrodków z odpowiednim zapleczem kadrowym, badawczym i technicznym (laboratoria, aparatura, itp.).

 

Usługa adresowania jest dla podmiotów zdolnych do samodzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na potrzeby swojego innowacyjnego rozwoju lub modernizacji, ale do ich realizacji potrzebują dodatkowego wzmocnienia zespołu badawczego lub dla podmiotów, które nie posiadają (odpowiedniego) zaplecza laboratoryjno-badawczego.

 

Zakres usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. 

  • Wykorzystanie zewnętrznego zaplecza z odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym/ laboratoryjnym do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
  • Nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi przy realizacji wspólnego projektu dotyczącego opracowania nowych technologii
  • Wykorzystanie możliwości technicznych/ technologicznych  oraz wiedzy i doświadczenia eksperta/ zespołu ekspertów  jednostek naukowych w celu rozwiązania konkretnego problemu