Poszukujemy projektów technologicznych związanych z produkcją profili z tworzyw sztucznych

Business Technology Progress szuka dla Partnera biznesowego, który jest producentem profili z tworzyw sztucznych, projektów technologicznych stworzonych nie dawniej niż w 2005 roku

 

Poszukujemy projektów, których wdrożenie ułatwi/usprawni/zmniejszy koszty/podniesie jakość tworzywa, z którego produkuje się profile/ zwiększy wydajność itp. któregokolwiek etapu biorącego udziałw procesie produkcji profili z tworzyw sztucznych

(czyli np. innowacyjne tworzywa, substancje pokrywające tworzywa, domieszki do tworzyw, sposób wytwarzania, nadawania kształtu, cięcia, barwienia, technologie związane z odpadami, technologie pozwalające na większą energooszczędność produkcji, zużycia wody itp.)

 

Cel poszukiwań

Celem poszukiwań jest dokonanie transakcji handlowej pomiędzy dysponentem praw do technologii a Partnerem BT Progress (producent profili z tworzyw sztucznych). Forma i warunki współpracy zostaną ustalone bezpośrednio między Partnerem BT Progress a dysponentem praw do technologii.

 

Przykłady projektów spełniających kryteria poszukiwań

Opis i przewidywane zastosowania

 

Wdrożenie technologii wytłaczania poliamidu (PA): typów standardowych i wzmacnianych włóknem szklanym

Implementacja technologii produkcji profili poliamidowych (zwykłych i wzmacnianych włóknem szklanym – 25%) metodą ekstruzji. Wprowadzenie do palety tworzyw używanych poliamidów: PA 6.6, PA 6.6 + 25%GF (25% włókna szklanego), które to będą miały konkretne zastosowanie do produkcji przekładek termicznych używanych w systemach(fasadach) aluminiowych.

 

Udoskonalenie metodyki budowy narzędzia do produkcji technicznych profili polipropylenowych

Udoskonalenie metodyki budowy narzędzi do obecnie produkowanych (na przez nas konstruowanych i budowanych narzędziach) profili taśm ogrodzeniowych z polipropylenu. Obecnie nie mamy większych problemów z taśmami o mniejszych grubościach – do 1,7mm – natomiast nie do końca potrafimy stabilnie produkować taśmy PP grubsze – te do 2,2mm. Oprócz samego narzędzia/i potrzebne doradztwo w zakresie urządzeń peryferyjnych pozwalających na odpowiednie „uspokojenie” i wychłodzenie strugi o szerokości max 195mm. Narzędzie i linia produkcyjna wraz z peryferiami powinna zapewnić produkcję profilu o równej grubości i powierzchni wolnej od wtrąceń, nierówności, wad. Profil używany jest „na zewnątrz” jako element ogrodzenia.

 

Metodyka budowy narzędzia i technologia ekstruzji umożliwiająca produkcję profili oświetleniowych z poliwęglanu (PC): gładkich i o dobrej transparentności

Udoskonalenie metodyki budowy narzędzia i obecnie stosowanej technologii produkcji profili poliwęglanowych, używanych finalnie jako klosze oświetleniowe. Obecnie produkujemy dwa profile: jeden z widocznym „ząbkowaniem” tj. posiadający rowki wzdłużne, drugi całkiem „gładki”. Oba metodą koextruzji – łączymy ze sobą taki sam materiał: PC. Produkcja obejmuje kolory transparentne i zabielane. Przy obecnie stosowanej linii produkcyjnej, wytłaczarkach, urządzeniach peryferyjnych i narzędziu nie jesteśmy w stanie osiągnąć akceptowalnej przez klientów powierzchni profilu „gładkiego”. Widoczne są mikro-rysy, których nie jesteśmy w stanie usunąć.

 

Materiał i technologia produkcji profilu odbojnika uniwersalnego z miękkiego PVC lub elastomeru

Konieczne znalezienie odpowiedniej kombinacji: materiału (miękkie PVC o twardości 75ShA oraz 85-90ShA lub elastomeru), kształtu profilu, narzędzia i technologii wytłaczania, której wynikiem będzie profil odbojnika uniwersalnego o określonych cechach. Profil ten będzie przeznaczony do boksów kasowych i lad sklepowych – oprócz funkcji dekoracyjnej ma chronić w/w przed uderzeniami wózków i koszyków sklepowych. Musi posiadać wysoki połysk i przylegać dobrze do powierzchni boksów kasowych czy lad sklepowych bez powstawania szczeliny na promieniu 83mm i 50mm.

 

Aby zgłosić projekt proszę wypełnić załączoną do wiadomości kartę technologiczną lub skorzystać z formularza na stronie:

http://www.btprogress.com/zglos_projekt.php

 

Pytania oraz zgłoszenia projektów prosimy kierować na adres:

biuro@btprogress.com