Strefa inwestora

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane inwestowaniem w projekty o dużym stopniu innowacyjności zarówno na początkowych, jak i późniejszych etapach finansowania rozwoju i ekspansji działalności.

Prosimy o podanie preferencji dotyczących: obszarów zainteresowania skali inwestycji, oczekiwanej stopy zwrotu i ram czasowych oraz podanie danych kontaktowych.

Formularz inwestora:

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest BT Progress z siedzibą w Warszawie. Zostałem poinformowany również o dobrowolności podania swoich danych osobowych, prawie wglądu do nich oraz możliwości ich poprawiania.
* Pola wymagane