Aspekty prawne i podatkowe wnoszenia aportu

12-13/03/2015 | WARSZAWA
PROGRAM

Dzień pierwszy: Aspekty podatkowe aportu


I.  Aport - zagadnienia podatkowe

 1. Pojęcie aportu w ujęciu podatkowym
 2. Sukcesja (następstwo) na gruncie prawa podatkowego
 3. Zorganizowana część przedsiębiorstwa – pojęcie i praktyka
 4. Spółka kapitałowa a spółka osobowa – podobieństwa i różnice podatkowe

II.  Opodatkowanie aportu

 1. Różne zasady opodatkowania aportu
 2. Opodatkowanie aportu na gruncie podatku dochodowego
 3. Kapitał zakładowy a kapitał zapasowy (agio) – różne zasady rozpoznania podatkowego
 4. VAT od aportu
 5. Różne przedmioty aportu a zasady opodatkowania
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 7. Podatek dochodowym od osób prawnych

III.  Obowiązki przy wnoszeniu aportu

 1. Obowiązki administracyjne przy wnoszeniu aportu
 2. Możliwość odzyskania VAT od aportu
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. Sposoby zabezpieczenia transakcji pod względem podatkowym:
 • Interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

     5. Przykłady praktyczne rozliczania aportu

     6. Pytania uczestników

 

Dzień drugi: Aspekty prawne wnoszenia aportu do spółki


I.  Zdolność aportowa

 1. Pojęcie aportu w ujęciu prawnym
 2. Ocena zdolności aportowej
 3. Spółki prawa handlowego – zasady wnoszenia aportu

II.  Rodzaje praw wnoszonych aportem

 1. Wniesienie praw autorskich aportem do spółki
 2. Wniesienie praw własności intelektualnej (prawa z patentu)
 3. Wniesienie wyników prac B+R aportem do spółki jako forma komercjalizacji

III.  Licencja a aport

 1. Udzielanie licencji a zagadnienia wnoszenia aportu do spółki
 2. Case study – analiza przykładowej umowy spółki z o.o.
 3. Pytania uczestników

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
PROWADZĄCY

Prowadzący dzień pierwszy:


Marek Kanczew - Radca prawny oraz doradca podatkowy, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jego praktyka zawodowa obejmuje również kwestie związane z prawem pracy. Doradzał spółkom z różnych sektorów gospodarki, m.in. z branży finansowej, farmaceutycznej oraz telekomunikacyjnej. Uczestniczył w projektach dotyczących zarówno bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorstw, jak i przy przeglądach podatkowych, transakcjach typu M&A oraz wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prelegentem podczas szeregu szkoleń i konferencji podatkowych.


Prowadzący dzień drugi:


Małgorzata Wilińska - Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej BSBI legal & tax, specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie Internetu, prawie autorskim, transferze technologii oraz ochronie danych osobowych. Szef polskiego biura Association Internationale de Lutte contre la Cybercriminalité z siedzibą w Paryżu.  Doświadczenie zdobywała m.in. w kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzając w sprawach z zakresu nowych technologii, własności intelektualnej i praw autorskich, a także w spółce Gemius S.A. - lidera na rynku badań polskiego Internetu. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu umów dostaw i wdrożenia złożonych systemów informatycznych, umów z zakresu produkcji i dystrybucji oprogramowania, umów z użytkownikami końcowymi (umowy licencyjne, wdrożenia, wsparcia, serwisowania) oraz umów o przeniesienie praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych. Ponadto doświadczenie Małgorzaty Wilińskiej obejmuje postępowania sądowe w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa handlowego. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu prawa Internetu i nowych technologii.

 

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
INFORMACJE

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych zagadnień prawnych i podatkowych związanych z wnoszeniem wkładów niepieniężnych do spółek. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno wniesienie aportem praw autorskich, praw własności intelektualnej, obowiązujące przepisy prawa podatkowego, jak również omówione zostanie podejście organów podatkowych do najbardziej problematycznych zagadnień. Dodatkowo podczas szkolenia zostaną przedstawione przykładowe scenariusze transakcji aportowych i ich rozliczenie podatkowe.


Metodyka szkolenia:


Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Zdobyta wiedza zostanie utrwalona poprzez rozwiązywanie specjalnie przygotowanych przez Ekspertów przykładów i ćwiczeń. Wykorzystywane metody szkoleniowe to: wykłady, prezentacje, ćwiczenie indywidualne i grupowe, studium przypadku (case study), pytania i odpowiedzi.

 

Informacje organizacyjne:


Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 2 900 PLN + 23% VAT (2 dni szkoleniowe)
 • 1 700 PLN + 23% VAT (1 dzień szkoleniowy)
 • 10% zniżki przy zgłoszeniu najpóźniej do dnia 26 lutego 2015 r.

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00 – 16:00

 

Miejsce: centrum Warszawy

 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wysłania karty zgłoszeniowej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 marca 2015 roku poprzez odesłanie Karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: m.szudejko@btprogress.com lub faksem: +48 22 100 53 88.

 

  

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową