Adaptacyjne zarządzanie projektami w oparciu o metodologię Agile Scrum

ZAPYTAJ O SZKOLENIE | TEL.: +48 22 302 20 07
PROGRAM

Zwinne metodyki zarządzania projektami to te oparte o tzw. „manifest Agile” zalecający min. stawianie ludzi i ich interakcji ponad złożone procesy i narzędzia, czy szybkie reakcje na zmiany ponad ścisłe trzymanie się wytyczanego planu. Metodyki te mają na celu możliwie jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta poprzez ciągłą z nim interakcję i współpracę, a także elastyczne podejście do formalnych założeń projektowych. Agile w sposób otwarty zakłada, iż np. zakres projektu może ulec zmianie w zależności od realnych potrzeb klienta, które mogą pojawić się dopiero w trakcie jego realizacji (jednocześnie mając na uwadze pozostałe elementy tzw. „żelaznego trójkąta” jakimi są czas i budżet). Elastyczność jest jedną z największych zalet metodologii zwinnych, a jednoczesne istnienie pewnych podstawowych reguł sprawia, iż nadają się one do prowadzenia projektów o wysokiej złożoności minimalizując ryzyko „chaosu” organizacyjnego.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Wprowadzenie

 1. Pojęcie złożoności procesów technologicznych
 2. Agile Software Development
 3. Wprowadzenie do Scrum’a - podstawowe pojęcia, praktyki i wartości Scrum
 4. Ćwiczenia, studium przypadku

 

II. Metodologia Agile Scrum

 1. Role i zakresy odpowiedzialności (Product Owner, Team, Scrum Master)
 2. „Wartość dodana”
 3. Ćwiczenia, studium przypadku

 

III. Praktyczne zastosowania Agile

 1. Narzędzia dla Scrum’a (na przykładzie pakietu firmy Atlassian)
 2. Inne przykłady adaptacyjnego zarządzania projektami
 3. Podsumowanie szkolenia (retrospektywa)
 4. Sesja pytań i odpowiedzi

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
PROWADZĄCY

Marcin Franc - przedsiębiorca, niezależny konsultant oraz trener posiadający wieloletnie doświadczenie w branży IT (zdobyte przede wszystkim przy współpracy z firmami technologicznymi z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych). Entuzjasta zwinnych metodologii wytwarzania oprogramowania, oraz przede wszystkim osoba traktująca rozwój szeroko pojętego software’u, jako proces twórczy. Od kilku lat aktywnie zaangażowany w tworzenie oraz wsparcie start-upów poprzez optymalizację procesów produkcji oraz zarządzania. Związany z Politechniką Łódzką orędownik na rzecz współpracy biznesowo-akademickiej, a także nowoczesnych metod kształcenia studentów. Wizjoner IT wdrażający w życie autorskie rozwiązania z dziedziny nowoczesnych technologii, a także dyrektor IT jednej z większych organizacji polonijnych zaangażowanych w promocję polskiej myśli technologicznej i biznesowej na całym świecie.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
INFORMACJE

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodologii Scrum, a także przedstawienie jej zastosowania w procesie tworzenia i rozwoju oprogramowania. Efektem szkolenia jest zbudowanie wśród uczestników solidnych fundamentów teoretyczno-praktycznych dotyczących zastosowania Scrum’a w procesie tworzenia oprogramowania.

 

Metodyka szkolenia:

 

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Zdobyta wiedza zostanie utrwalona poprzez rozwiązywanie specjalnie przygotowanych przez Eksperta przykładów i ćwiczeń. Wykorzystywane metody szkoleniowe to: wykład, ćwiczenia oraz studium przypadku. 

 

Profil uczestników:

 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kierownicy projektów

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zrozumienie filozofii podejścia adaptacyjnego (ang. Agile), a także jej praktyczne zastosowanie w procesie tworzenia i rozwoju oprogramowania
 • Zdobycie wiedzy na temat planowania i realizacji projektów z wykorzystaniem metody Scrum
 • Zrozumienie czym są zespoły adaptacyjne oraz w jakich warunkach mogą one pracować efektywnie, role i zakresy odpowiedzialności (Product Owner, Team, Scrum Master)
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi Scrum’a w realizacji projektów

Informacje organizacyjne:

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 1 700 PLN + 23% VAT
 • 5% zniżki przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

 

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00 – 16:00


Miejsce: centrum Warszawy

 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wysłania karty zgłoszeniowej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16 sierpnia 2013 roku poprzez odesłanie Karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: m.szudejko@btprogress.com lub faksem: +48 22 100 53 88.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową