Komercjalizacja - proces i strategie

ZAPYTAJ O SZKOLENIE | TEL.: +48 22 302 20 07
PROGRAM

I.  Procesy i strategie komercjalizacji

 

     1.  Proces komercjalizacji:

 • Od pomysłu do wdrożenia – etapy procesu komercjalizacji
 • Przykładowe modele komercjalizacji – model Jolly’ego, model Cooper’a (stage–gateprocess)

     2.  Strategie komercjalizacji:

 • Sprzedaż praw własności
 • Licencjonowanie
 • Samodzielne wdrożenie/Spin-off/Spin-out
 • Korzyści oraz ryzyka wyboru poszczególnych strategii komercjalizacji

     3.  Kryteria wyboru strategii komercjalizacji w zależności od rodzaju technologii 
          i warunków rynkowych. Wybór strategii komercjalizacji dla przykładowych projektów

          – studium przypadku


II.  Kryteria oceny potencjału rynkowego innowacyjnych projektów

 1. Proces oceny potencjału rynkowego innowacyjnych projektów
 2. Rodzaje ocen oraz sposoby oceny potencjału rynkowego innowacyjnych projektów
 3. Metodyka oceny potencjału rynkowego:
 • Streszczenie i opis technologii
 • Potencjalne korzyści
 • Rynki docelowe/zastosowania
 • Konkurenci i konkurencyjne technologie
 • Bariery wejścia na rynek
 • Faza rozwoju
 • Status ochrony
      4.  Kryteria oceny potencjału rynkowego innowacyjnych projektów
 

III.  Kryteria oceny potencjału rynkowego innowacyjnych projektów - Case Study

 1. Analiza studiów przypadków projektów innowacyjnych
 2. Ocena potencjału rynkowego analizowanych projektów innowacyjnych pod kątem wdrożenia
 3. Prezentacja wyników pracy

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
PROWADZĄCY

Dr T. Bartosz Kalinowski - Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania UŁ specjalizujący się w tematyce zarządzania innowacjami. Współpracownik Centrum Transferu Technologii UŁ. Ekspert w zakresie komercjalizacji i oceny potencjału ekonomicznego technologii. Doświadczony trener realizujący zajęcia na studiach podyplomowych oraz szkolenia o tematyce związanej z komercjalizacją nowych technologii i metodyką oceny potencjału rynkowego Quicklook™. Licencjonowany trener IC2 Institute i University of Texas w zakresie „Komercjalizacja technologii i innowatorskich rozwiązań”. Uczestnik projektów naukowo – badawczych oraz przedsięwzięć z zakresu oceny potencjału rynkowego i komercjalizacji. Menedżer projektów szkoleniowo–doradczych z zakresu komercjalizacji dla przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych. Autor i współautor artykułów z zakresu innowacji i komercjalizacji.

 

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
INFORMACJE

Cel szkolenia:

 

Rozwój wiedzy dotyczącej procesów i strategii komercjalizacji oraz uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie oceny potencjału rynkowego projektów innowacyjnych.

 

Metodyka szkolenia:


Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Zdobyta wiedza zostanie utrwalona poprzez rozwiązywanie specjalnie przygotowanych przez Ekspertów przykładów i ćwiczeń. Wykorzystywane metody szkoleniowe to: wykłady, prezentacje, ćwiczenie indywidualne i grupowe, studium przypadku (case study), pytania i odpowiedzi.

 

Informacje organizacyjne:


Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 900 PLN + 23% VAT 
 • 5% zniżki przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00 – 16:00


Miejsce: centrum Warszawy


Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wysłania karty zgłoszeniowej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 listopada 2013 roku poprzez odesłanie Karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: m.szudejko@btprogress.com lub faksem: +48 22 100 53 88.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową