Wycena Technologii

05-06/06/2017 | WARSZAWA
PROGRAM

Dzień I

Blok tematyczny I: Wprowadzenie do wyceny

 1. Uwarunkowania prawne
 2. Zdefiniowanie procesu wyceny
 3. Przegląd wyceny wartości niematerialnych i prawnych – podejścia i metody a) Podejście porównawcze b) Podejście kosztowe c) Podejście dochodowe
 4. Tax Amortization Benefit – wartość korzyści podatkowych
Blok tematyczny II: Wycena technologii – wprowadzenie
 1. Zasady analiz due diligence przy wycenie własności intelektualnej (IP) oraz technologii
 2. Identyfikacja i wstępne oszacowanie wartości technologii
 3. Projekcje i plany wykonalności jako podstawa modeli dochodowych wyceny
Blok tematyczny III: Wycena technologii – metody dochodowe
 1. Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych – przykłady praktyczne
 2. NPV vs. rNPV – przykłady praktyczne
Blok tematyczny IV: Analiza przypadku wyceny technologii
 
Dzień II
Blok tematyczny I: Wycena technologii – inne metody
 1. Technology Factor Approach – przykład praktyczny 
 2. Metody porównawcze – przykłady praktyczne
 3. Metody scenariuszowe – przykład praktyczny
Blok tematyczny II: Wycena technologii – inne metody
 1. Korekty modeli tradycyjnych
 2. Wyznaczanie kosztu kapitału w oparciu o success rate
 3. Carried Interest Formula
 4. Model zintegrowany
 5. Model Venture Capital
 6. Studium przypadku – wyznaczanie kosztu kapitału dla start – up’u opartego na nieopatentowanej technologii
Blok tematyczny III: Wycena technologii – zagadnienia specyficzne
 1. Wycena nieopatentowanej technologii a wycena patentu
 2. Wycena nieopatentowanej technologii oraz patentu w warunkach upadłości lub zagrożenia kontynuacji działalności
 3. Najczęściej popełniane błędy przy wycenie technologii i patentu
Blok tematyczny IV: Analiza przypadku wyceny technologii

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
PROWADZĄCY

Paweł Cygański

 

Paweł Cygański posiada ponad 22-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu wycen, transakcjach fuzji i przejęć, wykonywaniu finansowych due diligence i analiz rentowności, przygotowywaniu studiów wykonalności projektów (ang. feasibility studies) i biznes planów. Doświadczenie zawodowe Pawła obejmuje zarządzanie projektami doradczymi dla klientów polskich i zagranicznych w różnych sektorach przemysłu (sektor energetyczny, przemysł ciężki, wyposażenie elektryczne, przemysł cementowy, artykuły gospodarstwa domowego, przemysł meblowy), sektora handlu (handel hurtowy artykułami wędkarskimi, przewóz promowy, handel hurtowy artykułami farmaceutycznymi), sektora usług (projektowanie systemów zarządzania, reklama, usługi komunalne) oraz rynku usług finansowych.

 

Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 1999 r. jest członkiem ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants); w okresie 2006 – 2009 był członkiem Rady Wykonawczej ACCA Polska. Od listopada 2003 roku jest biegłym ds. Wycen Przedsiębiorstw (ang. Accredited Member, Business Valuation), członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ang. American Society of Appraisers). W czerwcu 2014 roku został wiceprezydentem Europejskiej Sekcji Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ang. ASA Europe Chapter). W latach 2004 - 2012 był biegłym sądowym z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz papierów wartościowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przed założeniem Cann Financial Advisory oraz Cann Advisory pracował w Deloitte & Touche (2001 – 2003) i Ernst & Young (1995 – 2000). W 2007 roku był członkiem zarządu ds. finansowych Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. (obecnie PGE Energia Odnawialna S.A.) Był członkiem rad nadzorczych Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. oraz Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk Sp. z o.o. Był członkiem rady dyrektorów fińskiej spółki informatycznej BLStream w latach 2009 - 2011.

 

Prowadził seminaria na forum PKPP Lewiatan oraz ACCA. Wykładał na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek komitetu przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowującego Notę Interpretacyjną Wycena Przedsiębiorstw. Prowadził zajęcia na podyplomowym studium SGH Wycena Spółek. Współpracował z firmą szkoleniową BPP Professional Education.

 

Marcin Pęksyk

 

Marcin Pęksyk posiada szerokie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, wycenie aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny, m.in.: przemysł energetyczny, marketing, branża turystyczna. Ponadto specjalizuje się w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy (Value Based Management).

 

Wyżej wymienione wyceny przeprowadzane były na potrzeby sprawozdawczości finansowej, fuzji i przejęć, fairness opinion, wykupów przymusowych, doradztwa przed-transakcyjnego, restrukturyzacji i reorganizacji. Doradzał wielu klientom specjalizującym się w różnorodnych dziedzinach, takich jak: motoryzacja, biotechnologia, e-marketing, budownictwo, energetyka, farmaceutyka i telekomunikacja. Siedziby wspomnianych klientów ulokowane były w różnych państwach i regionach, m.in. na Węgrzech, Łotwie w Czechach, Niemczech, Holandii, Polsce, Rosji i Wielkiej Brytanii, a także w rejonie Bliskiego Wschodu.

 

Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w Milwaukee USA, współpracując zarówno z biurami American Appraisal w Wielkiej Brytanii, Niemczech jak i w Polsce.  W między czasie pracował w C.HARTWIG Gdynia S.A. oraz w ENERGA-OPERATOR SA nadzorując procesy przekształceń kapitałowych w grupie.

 

Był także wykładowcą w Henley Management College w Wielkiej Brytanii oraz pełnił funkcję dyrektora ośrodka badawczego Henley Centre for Value Improvement. Po powrocie do Polski pełnił funkcje asystenta i wykładowcy w kilku uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Okazjonalnie prowadzi zajęcia z zakresu wyceny aktywów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną NI5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
INFORMACJE

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie problematyki wyceny technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy wyceny technologii oraz właściwe metody i procedury pozwalające przeprowadzanie profesjonalnych i obiektywnych szacowań wartości. Szkolenie umożliwi pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu wyceny technologii. 

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów, podczas których, obok przedstawienia podstaw teoretycznych, zostaną poddane analizie liczne praktyczne przykłady szacowania wartości technologii. Podczas szkolenia uczestnicy będą rozwiązywać zadania (przykłady) umożliwiające im praktyczne szacowanie wartości technologii poszczególnymi podejściami i metodami.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podejściami i metodami wycen technologii oraz jej specyficznymi aspektami. Zostaną przedstawione zalety, wady, ograniczenia oraz możliwości praktycznego zastosowania poszczególnych podejść i metod. Szkolenie pozwoli Państwu na wybór odpowiednich metod wyceny, samodzielnego przygotowania modelu oszacowania wartości oraz krytyczną analizę otrzymanych wyników.

 

Informacje organizacyjne 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
 • 1499 PLN + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do końca kwietnia 2017
 • 1749 PLN + 23% VAT za osobę
 • 10% zniżki przy zgłoszeniu dwóch osób
 • 20% zniżki przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 
Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00 - 16:30
 
Miejsce: Warszawa
 
Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wysłania karty zgłoszeniowej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 maja 2017 roku poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@btprogress.com lub faksem +48 531 594 950.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową