Wycena podmiotów gospodarczych

BT Progress świadczy profesjonalne, kompleksowe usługi z zakresu wyceny m.in.: spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, przedsięwzięć biznesowych, marki, w tym również podmiotów posiadających innowacyjne technologie oraz wszelakie wartości niematerialne i prawne. Nasze usługi świadczone są przez doświadczonych ekspertów finansowych jak również wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych. Usługi realizowane są w oparciu o rzetelną analizę osadzoną w realiach rynkowych, uwzględniającą wszystkie czynniki wpływające na wartość podmiotu. Każda wycena jest sporządzona dla ściśle określonego celu, o którym informuje Zamawiający.

 

Oferowany zakres usługi:

 1. Wycena majątku nierzeczowego – wartości niematerialne i prawne (m.in. technologie, know- how, licencje, patenty, znaki towarowe i wzory użytkowe, marki, niematerialne prawa majątkowe, bazy danych)
 2. Wycena rzeczowych składników majątkowych (m.in. grunty, nieruchomości, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, środki transportu)
 3. Wycena firmy – łączna wartość biznesu

 

Metodologia:

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie wyceny jedną z następujących metod (lub kilkoma z wymienionych) - w zależności od potrzeby wyceny:

 1. Metodą majątkową
 2. Metodą dochodową
 3. Metodą porównawczą
 4. Metodach łączonych (szczególnie dla wartości niematerialnych i prawnych)

 

Przykładowe zastosowanie:

 • Określenie parametrów wartościowych przy zbywaniu majątku rzeczowego (grunty, nieruchomości) czy też praw niematerialnych (technologia, licencja, patenty itp.)
 • Wnoszenie aportem określonych wartości materialnych i niematerialnych (np. urządzeń, własności intelektualnej)
 • Określenie wartości udziałów dla działającego biznesu
 • Określenie wartości likwidacyjnej przy upadłości
 • Transakcja kupna/sprzedaży całej firmy lub jej części
 • Połączenia i przekształcenia
 • Podwyższenie lub umorzenie kapitału zakładowego
 • Ewidencja księgowa
 • Ustanowienie zastawu lub zabezpieczenia
 • Sprawozdawczość zarządcza
 • Inwestycje kapitałowe