Wycena technologii

Wycena technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

BT Progress specjalizuje się w wycenie technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nasze usługi świadczone są przez doświadczonych ekspertów finansowych jak również wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych. Wyceny sporządzone są w oparciu o dogłębną analizę rynku oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Każda wycena jest sporządzona dla ściśle określonego celu, o którym informuje zamawiający.

 

W ramach usługi wyceniamy m.in.:

 • technologie na każdym etapie rozwoju
 • patenty
 • wzory użytkowe
 • wzory przemysłowe
 • know-how
 • prace B+ R
 • prawa autorskie
 • licencje
 • znaki towarowe (marki)

Metodologia:

Zakres prac będzie obejmował przeprowadzenie wyceny jedną z następujących metod (lub kilkoma z wymienionych) - w zależności od celu, rodzaju i przedmiotu wyceny:

 1. Metodą kosztową
 2. Metodą dochodową
 3. Metodą rynkową

Przykładowe zastosowanie:

 • Kupno/ sprzedaż/ zbycie/ licencja/ wnoszenie aportem
 • Tworzenie strategii/biznesplanu
 • Podnoszenie kapitału zakładowego
 • Ustalanie cen produktów związanych z technologią
 • Decyzje inwestycyjne
 • Spory sądowe
 • Aktualizacja wartości prawa majątkowego