Zgłoś projekt

Dane do zgłoszenia projektu:

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest BT Progress z siedzibą w Warszawie. Zostałem poinformowany również o dobrowolności podania swoich danych osobowych, prawie wglądu do nich oraz możliwości ich poprawiania.


* Pola wymagane